Mina tjänster

Detta kan jag hjälpa till med...

När planeringsstadiet är avklarat och det är dags att börja bygga ställningen, då är jag den ni kan få hjälp av att:

  • Beställa korrekt ställning för arbetet
  • Kontrollera att det är rätt ställning som är levererad
  • Utbildning i ställningsbyggande, 2 till 9 meter baserat på 40 års erfarenhet. Godkänd av Arbetsmiljöverket
  • Besiktiga ställningen när den är på plats
  • Kontrollera infästningar och förankringar
  • Säljer godkända förankringar för byggnadsställningar
  • Göra miljöplan, undervisa i säkerhet, tips och knep

Rådgivning, beställning och kontroll

I uppstartsfasen av ett byggprojekt finns det en del beslut angående som måste tas, genom hurmånga byggnadsställningar som kommer behövas, vilken typ av byggnadsställning som behövsoch varifrån byggnadsställningar bör beställas, samt vilken leveranstid som kan förväntas. Allt föratt säkerställa att byggprojektet blir effektivt och tryggt.

Ställningskonsulten hjälper er med att beställa byggnadsställningar, för att sedan genomföra en kontroll och besiktning när ni mottagit dessa. De svagaste punkterna på byggnadsställningen är Infästningar och förankringar, vilket medför att dessa alltid måste kontrolleras inom klartecken kan ges att påbörja arbetet. Vår erfarenhet och kontaktnät som innefattar hög kompetens, hjälper er att en korrekt byggnadsställning, av högsta kvalité samt effektiv leverans.

Vi kan givetvis även hjälpa till med nya egna förankringar. Vi har marknadens bästa kvalité av förankringar till försäljning, och rekommenderar er varmt att köpa dessa om ni är måna om kvalité från kompetenta återförsäljare.

Montering

Att bygga upp och använda sig av byggnadsställningar medför en del risker som kan innefatta ödesdigra konsekvenser. Därför är det viktigt att ställningen är korrekt monterad. Trots att byggnadsställningen är monterad av en ställningsfirma, så det det du som arbetsmiljöansvarig som innehar ansvaret för att monteringen är korrekt utförd!

Om du ska bygga rullställning finns det krav på att du har gått en särskild utbildning för att få tillåtelse att låta bygga ställningen. Om utbildningen inte genomförts kan det innebära en skyldighet att betala vite. Vid en tillsyn, kontrolleras det att endast de behöriga bygger ställningen.

Lagtexter kan vara omfattande och besvärliga att fördjupa sig i. Dock så måste dessa förållas till. Ställningskonsulten hjälper er därför med samtliga praktiska moment och erbjuder vår expertis inom vilket ansvar ni har inför alla regler som medföljer med byggnadsställningar och användandet av dessa.

Utbildning

Allmän utbildning upp till 9 meter

För den som ska bygga en byggnadsställning räcker det inte längre med bara kompetens utan man måste också ha genomgått utbildning.

Vi rekommenderar att man genomgår kursen själv. På så sätt kan man spara in mycket tid och frustration inför framtiden.

Utbildning av ställning 2-9m

Ställningskonsulten erbjuder heldags utbildningar för byggnadsställningar mellan 2-9 meter.

Utbildningen är en allmän utbildning för de företag och privatpersoner som själva vill lära sig bygga byggnadsställningar upp till 9 meter. Om ni skulle välja att bygga en byggnadsställning utan ett utbildningsbevis, så kan Arbetsmiljöverket kräva er på 10.000kr. En dyr och onödig utgift!

Vi erbjuder även att kursen genomförs på Polska! Utbildningen består av en utbildningsdag och efter utbildning så skrivs det ett prov samma dag. Vid godkänt prov så levereras beviset ca en vecka senare. Kursmaterial ingår.

Utbildning av lättmetallsställning upp till 5m

Detta är en halvdagskurs (4 timmar). Utbildningen är ett krav för att få bygga lättmetallställningar.

Arbetsmiljöplan

I Sverige återfinns en strikt miljöregelverk. Jag kan hjälper er att organisera och lägga upp en miljöplan enligt konstens alla regler, för att säkerställa en god arbetsmiljö för era anställda.

Miljöplanen är i första hand viktig för era anställda, men är även viktigt för verksamheten som helhet. Det finns otaliga olyckor som kan inträffa på en byggarbetsplats. Arbetsmiljölagen kräver att en giltilig arbetsmiljöplan är utlagd, om det finns risk för fallolyckor, kemiska risker som använd i samband med ex färg, asbest, fogskum mm.

Mer om arbetsmiljökraven finns att läsa i Arbetsmiljöverkets broschyr.