Bra att veta - Lagar och bestämmelser

Nedan hittar du länkar som du bör läsa igenom innan du sätter igång med ditt projekt.

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Dags att bygga eller renovera Villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön. Klicka på länken för att läsa mer om om Arbetsmiljöverkets regler och bestämmelser.

Vad du ska tänka på gällande byggnadsställningar

Läs denna broschyren för att veta vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar. Du lär dig dessutom om de regler som finns. Många ställningsolyckor så som fallolyckor beror på ställningar som är dåligt byggda eller felaktigt användna.

Vem har ansvaret inom bygg- och anläggning?

För dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Läs om de olika kraven som finns i byggprocessen för att skapa en tryggare arbetsmiljö.

Rätt ställning vid plåtslageriarbete

Samlad information om ställningar gällande takarbete.